Skip to main content

Reparationsprocessen

För alla våra entreprenadprojekt använder vi samma åtgärder för att säkerställa att problemet identifieras korrekt, att den lämpligaste lösningen specificeras och att projektet genomförs av våra utbildade ingenjörer enligt våra snäva specifikationer som garanterar en kvalitetslösning.

INTRESSERAD AV VÅRA TJÄNSTER ELLER VILL DU HA EN OFFERT?

Om du vill ha mer information om URETEK AB och våra tjänster, eller om du funderar på om de kan hjälpa dig och vara en lösning på ett sättningsproblem, ring oss på 010 1997544 eller fyll i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning.

URETEKs standardprocess för reparationer

                    

1. Gör en kartläggning av platsen och en undersökning på jordens lastkapacitet 

 • Kontroll och dokumentation av situationen
 • Planering - mätning av konstruktionens/byggnadens lutning och sättning
 • Definiera orsakerna för sättningen och genomför en mätning av jordens densitet
 • Uppskatta kostnaderna för att stabilisera byggnaden eller konstruktionen
                    

2. Välj rätt lösning och teknologi för objektet 

 • När du har accepterat kostnadsberäkningen kommer vi att förse dig med en offert, en lämplig teknisk lösning och en åtgärdsplan
 • Vårt team består av Geotekniska ingengörer, en besiktningsman och projektledare som har erfarenhet av att använda geopolymer tekniken. Allt detta för att säkerställa att du får en effektiv samt heltäckande lösning
                    

3. Gör en skräddarsydd projektplan 

 • Reparationsplanen innehåller ett planerat datum för själva arbetet och ett slutdatum då målet är att arbetet är klart.
 • Geopolymer lösningar kan genomföras både sommar- som vintertid
 • Den tid som krävs för att utföra arbetena varierar beroende på hur stort ett projekt är. Till exempel att grundförstärka och lyfta en villa tar ca. 1-5 dagar. Ett större industriprojekt kan ta längre tid beroende på vad och ett hur stort område som skall åtgärdas.
                    

4. Utför arbetena - snabbare än traditionella metoder! 

 • Processen skapar inte någon hydraulisk kraft vilket gör att man kan undvika oönskade lyft, eftersom den kraft som trycker mot marken genereras främst genom kemisk expansionen.
 • När Geopolymermaterialet expanderar så startar härdningsprocessen och byggnaden/betonggolvet kan ta full last nästan omedelbart. Geopolymermaterialet kan lyfta byggnader/betonggolv om kunden önskar detta.
                    

5. Kontrollera att problemet har lösts –  till exempel kan man testa med en penetrometer att jorden har förstärkts