Skip to main content

Tjänster

"Installatörerna var mycket duktiga och vänliga."
- URETEK AB:s kund

Att reparera en sättningsskada kan vara en både dyr och långsam process. Detta leder till att många som har problem med sjunkande byggnader är osäkra på ifall de vill reparera skadan eller inte. URETEK AB har utvecklat innovativa, kostnadseffektiva och störningsfria alternativ till de mer traditionella reparations- och pålningsmetoderna.

Tjänster som URETEK AB erbjuder

URETEK AB använder i sina tjänster den innovativa geopolymerteknologin, med vilken man kan förstärka svag jord direkt under grunden. Då man stabiliserat jorden, stannar sättningen upp och man kan lyfta byggnaden eller konstruktionen tillbaka till originalnivån. URETEK AB utnyttjar geopolymerteknologin på flera olika sätt:

Golvstabilisering

URETEKs lösning för golvstabilisering är en noggrant kontrollerad process, i vilken geopolymer injekteras direkt under golvplattan eller fundamentet som har satt sig.

Golvutjämning

Golvutjämningsmetoden som URETEK AB har utvecklat erbjuder en snabb, säker och snygg lösning för att lyfta och stabilisera grunder och konstruktioner. Objekt som kan repareras är allt från små villor och sommarstugor till stora industribyggnader.

Markstabilisering

Då man vill öka på markens bärighet, injekterar man geopolymer i jorden direkt under grunden. Geopolymeret tätar jorden och vid behov kan konstruktionen lyftas tillbaka till den nivå man önskar.

Grundförstärkning

Vid grundförstärkningar av byggnader och konstruktioner används geopolymerpelare som har utvecklats av URETEK AB. Pelarna är ett utmärkt alternativ till traditionella pålningsmetoder, och de kan användas i till exempel villor som har satt sig, brofästen och då vägar behöver grundförstärkas.

Uppfyllning av tomrum

URETEK:s uppfyllning av tomrum kan användas för att fylla igen tomrum av alla storlekar. Våra system är idealiska för igenfyllnad av rörledningar, källare, tunnlar, grottor, gruvschakt och kanaler.

Skärminjektering

Med URETEK:s skärminjekteringslösning kan man täppa till olika läckage och stoppa vatten från att tränga in på ställen där man inte vill att det skall göra det. Geopolymererna reagerar inte med vatten, så de kan även användas under vattenytan.

Genom att välja URETEK AB:s tjänster kan kunden göra märkbara besparingar både vad gäller tid och pengar. Detta eftersom lösningarna inte kräver någon schaktning, att byggnaderna rivs eller stora maskiner.

 

Vårt servicenätverk täcker hela Sverige

För närvarande är URETEK AB en pionjär inom branschen, och vi strävar efter att vara det ledande namnet inom branschen och kundernas första val även i framtiden. Tack vare år av utveckling kan vi möta behov som en mängd olika kundgrupper och sektorer kan ha. Våra tjänster är idealiska för reparationer av vägars, järnvägars, parkeringsplatsers, bostadshus, kommersiella och industriella byggnaders sättningsproblem. Vi erbjuder även idealiska lösningar till sådana arbetsplatsförhållanden där man inte kan använda traditionella metoder och pålning. URETEK AB reparerar sättningsproblem i hela Sverige.

Med våra tjänster ger vi tre kundlöften:

1. Störningsfri reparation: varje reparation planeras och genomförs på ett sådant sätt att det orsakar minsta möjliga störning för kunden och för närmiljön.

2. En konkurrenskraftig investering: URETEK AB:s tjänster är väldigt konkurrenskraftiga på grund av att de är störningsfria och inte för med sig stora totalkostnader.

3. Snabb reparation: Med URETEK AB:s lösningar görs reparationen oftast på en dag då samma reparation med traditionella metoder görs på en vecka.

Ladda ner vår broshyr här: Uretek AB.pdf

VILL DU HA EN OFFERT OCH EN UPPSKATTNING AV PRISET?

Ring vår kundbetjäning på numret 010 1997544 eller kontakta oss genom att fylla i formuläret på vår websida. Våra experter kan redan på telefon ge en grov uppskattning av kostnaderna, men det exakta priset kan ges först efter en besiktning av objektet. I besiktningen som görs på platsen tar man bland annat reda på hur stor lutningen är, vilka jordförhållandena är och orsaken till sättningarna.   

Golvstabilisering

URETEKs lösning för golvstabilisering är en noggrant kontrollerad process, i vilken geopolymer injekteras direkt under golvplattan eller fundamentet som har satt sig. 

Read moreRead more

Jämna ut golv

URETEKs process för att jämna ut golv och betongplattor är en snabb, exakt och kostnadseffektiv lösning för sättningar och stabilisering av betongplattor som har satt sig.

Läs merLäs mer

Markstabilisering

URETEK Markstabilisering är en process där grundens bärighet förbättras genom att injicera expanderande geopolymer.

Läs merLäs mer

Grundförstärkning

URETEK Grundförstärkning lösningar konsoliderar den underliggande marken och ökar dess bärighet, vilket ger långsiktig stabilitet för grunden.

Läs merLäs mer

Uppfyllning av tomrum

URETEKs lösningar för att fylla upp tomrum kan användas för att fylla alla storleks tomrum. Den är idealisk för att fylla gruvschakt, tunnlar, grottor, rörledningar och ledningar.

Läs merLäs mer

Skärminjektering

Skärminjektering är neutralt för miljön och man kan reducera markerosionen samt förebygga marksättning.

Läs merLäs mer

Reparationsprocess

Vår process säkerställer att problemet identifieras korrekt och att projektet genomförs enligt våra snäva specifikationer som säkerställer en kvalitetslösning.

Läs merLäs mer