Skip to main content

Kommersiella byggnader

Sättningar i golv eller fundament kan orsaka flera olika typer av funktionella och estetiska problem i både köpcentrum eller i kontor. De vanligaste problemen är till exempel att dörrar och fönster fastnar, sprickor på väggar och golv samt kundvagnar som åker omkring av sig själva.

Man bör inte ignorera sättningen, eftersom störningarna som uppkommer på grund av sättningarna och leder till förluster av inkomst blir alltid på lång sikt dyrare än själva reparationen av sättningsproblemet. I värsta fall kan sättningsproblemen leda till nedläggning av anläggningar och avbrott i verksamheten.

URETEK AB är specialiserat på att snabbt lyfta och stöda strukturer. De metoder som används för reparationsarbeten gör det möjligt att arbeta med ett område i taget, eller utanför butikens öppettider, så att kunden inte behöver avbryta sin verksamhet eller hitta ersättande anläggningar under perioden för reparationsarbetena. Detta minskar på reparationskostnaderna och minimerar den potentiella förlusten av försäljningsintäkter.

Golvutjämning eller stabilisering kan göras på några timmar

URETEKs metoder kan användas för att lösa de vanligaste sättningsproblemen, såsom golv och fundament som har satt sig. Eftersom reparationerna görs utan att skada golv och strukturer, är projekten ofta klara inom några dagar eller en vecka. Till exempel, golvutjämning eller stabilisering på ett litet område tar som snabbast bara några timmar.

Vi löser även sättningsproblem i samband med stora renoveringar, reparationsarbeten planeras på ett sådant sätt att kunderna kan fortsätta med sitt ursprungliga projekt antingen samtidigt eller utan större dröjsmål. Tack vare att utrustningen som behövs är liten, kan vi arbeta enkelt på platser som är svåra att nå med större enheter.

Fördelar med reparationen:

  • Byggnadens användarvänlighet återställs, och lokalerna är återigen säkera att besöka.
  • Störningar i verksamheten försvinner.
  • Frysanläggningar fungerar som de skall.
  • Olika estetiska problem såsom sprickor i väggar, orsakar inte längre några större problem.
  • En stabil grund ökar strukturens livslängd med årtionden.

Golvet sjunker, hur skall jag lösa det?

Golv som har sjunkit kan snabbt och störningsfritt stabiliseras och utjämnas med URETEKs lösningar. Du kan boka en besiktning via vårt webbformulär eller ring till oss på 010 1997544. På besiktningen fastställer våra ingenjörer varför byggnaden har satt sig och gör en plan som motsvarar dina behov.

Du kan hitta exempel på projekt som vi gjort i länkarna nedan.

Referenser

3000m² stort golv lyftes och grundförstärktes

Den äldsta delen av byggnaden hade sättningsproblem som hade pågått länge. Man hade gjort flera kortsiktiga försök att lösa problemet. Byggnaden hade satt sig ojämt vilket ledde till problem i själva butiken och för kylanläggningarna. 

Läs mer
Läs mer

Ureteks lösningar möjliggör full användning av lagerkapaciteten

I en internationell detaljhandelsvaruhuskedjas lagringsutrymme fann man tomrum under golvet till följd av att jorden hade packats ihop.

Läs mer
Läs mer