Skip to main content

Industribyggnader

URETEK AB:s reparationsmetoder erbjuder en utmärkt lösning för sättningsproblem som uppstår i industri- och produktionslokaler. Vi har bl.a. förstärkt grunden på produktionslinjer som har haft en ökad belastning, dessutom har vi lyft olika typer av golv runt om i landet. Med URETEK AB:s metoder kan man även minska på vibrationer som uppkommer i anläggningar och maskiner, detta kan ofta vara svårt att göra med traditionella metoder.

Tack vare en liten installationsenhet kan reparationsarbetet utföras snabbt och med väldigt få störningar. Kunden behöver inte avbryta sin verksamhet eller produktion, eftersom URETEK:s team kan arbeta på ett litet område i taget. På det här sättet kan man även undvika onödiga stopp i produktionen som skulle medföra tilläggskostnader. Våra arbetsteam jobbar även på nätter och veckoslut, ifall arbetena inte kan utföras dagtid.

Reparationsprocessen är i kundens ögon sett snygg och lätt. Grunden stöds, förstärks och utjämnas snabbt utan damm och skräp. De maskiner, hyllor och anläggningar som finns i lokalen kan vara kvar på sina platser under arbetet. URETEK AB utför alla arbeten enligt det upplagda schemat och enligt kundens behov.

En överlägsen lösning för att stabilisera golv

Golv som har sjunkit är ett stort problem i många produktions- och industrilokaler, att byta dem är ofta dyrt och tar lång tid. URETEK AB:s lösningar kräver inte att golv måste rivas upp och strukturer söndras, eftersom geopolymeret injekteras i marken genom små hål som borras i golvet. Den expanderande geopolymeren fyller först tomrummen som finns i marken, efter det expanderar den och vid behov lyfter golvet eller plattan tillbaka till den nivå som man vill uppnå. Geopolymeret härdar snabbt och uppnår sin lastbärande styrka efter ungefär 15 minuter. Efter detta kan en lastbil köra över området som har behandlats.      

När grunden har förstärkts och golven har lyfts, slutar plattorna att röra på sig. Reparationsarbetet påverkar positivt på kundens affärsverksamhet även långsiktigt:

  • Risken för olyckor och materiella skador minskar.

  • Produktionen effektiviseras, då till exempel truckchaufförer inte behöver väja för gropar och guppar.

  • Då golven är jämna, utsätts fordonen för mindre belastning.

En fördel med URETEK AB:s lösningar är snabbheten, eftersom golv som har sjunkit eller är sneda kan lyftas på bara några timmar. Även stora projekt, som lyft av hela grundplattor, kan utföras så att reparationsarbetet inte stör kundens verksamhet.

Läs mer om våra referenser och exempel på projekt som vi har utfört via länkarna och boka en besiktning via vårt kontaktformulär. Vi arbetar i hela landet.

INTRESSERAD AV VÅRA TJÄNSTER ELLER VILL DU HA EN OFFERT?

Om du vill ha mer information om URETEK AB och våra tjänster, eller om du funderar på om de kan hjälpa dig och vara en lösning på ett sättningsproblem, ring oss på 010 1997544 eller fyll i vårt kontaktformulär. Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning.

Referenser

LYFTNING OCH FÖRSTÄRKNING AV 29 STYCKEN PELARPLINTAR

Problemet i hallen är att plintarna står på ett lager av sand 3m djupt där sanden har svårt att kompaktera sig pga dess kornighet. Detta gör att när plintarna rör sig upp o ner pga den tunga lasten från traversen så sjunker plintarna ner i sanden mer och mer.

Läs mer
Läs mer