Skip to main content

Huset sjunker?

Hus som sjunker och sätter sig är ett vanligt men tyvärr ett ganska tråkigt problem. Trots att sättningen framskrider långsamt, är det oundvikligt att den minskar på bekvämligheten och leder till att fastighetens värde minskar. Det lönar sig att regarera på husets sättningar i god tid för att minimera skadorna som kan uppstå. Även totala kostnaderna för reparationen kan minimeras då man reagerar i god tid.

"Metoden var smidig, snabb och störningsfri."
- URETEK AB:s kund

 

Med hjälp av geopolymerteknologin som URETEK använder kan man snabbt och störningsfritt stabilisera huset som sjunker och även i vissa fall lyfta det tillbaka till den ursprungliga nivån. Geopolymerteknologin kan användas i flera olika typer av objekt, oavsett vilken typ av hus det är frågan om. Genom årens lopp har URETEK stabiliserat och lyft bland annat

• villor
• radhus
• parhus
• fritidshus

Med geopolymerteknologin kan man även lösa sättningar som har uppstått i garage, förråd och attefallshus. URETEK:s lösningar lämpar sig bäst för en- eller tvåplans byggnader, men vid behov kan man även stabilisera flerbostadshus och andra höga byggnader.

URETEK har specialiserat sig på sättningsproblem som uppstår i befintliga byggnader. Vid nybyggnation, kan det vara bättre att vända sig till företag som erbjuder mer traditionell pålning.

 

Ett hus som sjunker stöds snabbt och säkert

Med URETEK:s lösningar kan man förstärka svag jord direkt under husgrunden. I lösningarna används expanderande geopolymer, som kan injekteras djupt i marken som sådant eller i form av pelare. Geopolymeret som injekteras i jorden, tätar jorden som har en dålig bärighet och vid behov kan man lyfta tillbaka huset som har satt sig.

Att lyfta ett hus sker alltid inom de gränser som huset och strukturen klarar av. Ifall man tror att lyftet kan skada husets struktur, brukar man inte lyfta det. Husets sättning kan ändå jämnas ut med att stanna upp sättningen där den är som snabbast. På det sättet utjämnas det sneda huset med tiden. Oftast sker ändå lyften utan några problem, är det sedan frågan om ett tungt timmerhus eller ett lätt fritidshus.

URETEK lyfter, stabilserar och grundförstärker hus som har satt sig på några dagar. Reparationen görs utan grävningar och vibrationer, och varje projekt planeras så att husets invånare kan bo kvar i huset.

Huset sjunker, vad skall jag göra?

Ifall du märker att huset sjunker, ring till vår kundbetjäning på numret 010 1997544 eller skicka en kort beskrivning på problemet via vårt formulär. Våra experter tar reda på orsaken till sättningen och föreslår en lösning som passar ditt hus. Du kan även bekanta dig med våra tidigare projekt vid länken nedan. Vi arbetar i hela landet.

Referenser

Enfamiljsvilla som förstärks och stabiliseras

URETEK injekterade geopolymermaterial för att stabilisera och lyfta betongfundamentet av trappan samt 2 st plintar.

Läs mer
Läs mer