Skip to main content

Ramp till parkeringshall lyftes 20cm

Kategori
Infrastruktur
Fokus
Ramp
Plats
Vanda, Finland
Arbetsutförande
1 dag / 2015
Teknologi
Geopolymer injektering

SAMMANFATTNING

En parkeringshall i Södra Finland hade problem då ändan av betongplattan hade sjunkit mellan 12cm och 20cm. Speciellt trafiken på den lägre nivån orsakade skador på bilarnas caross pga. den skarpa kanten. Det tog mindre än 5 timmar att lyfta betongplattorna med geopolymer injektering.

MÅL

De 30cm tjocka betongplattans kanter lyftes med hjälp av geopolymer injektering. Betongplattorna skulle fås tillbaka till den ursprungliga nivån och till den planerade lutningen.

 

TEKNOLOGI

I metoden för att lyfta och förstärka konstruktioner används hög denistets geopolymer som injekteras under betongplattan. Expanderingskraften gör att betongplattan lyfts. Själva lyftet övervakas med laseravägningsinstrument, vattenpass och med ögonmått.

RESULTAT

Slutet av rampen som leder uppåt lyftes 20cm. Mellanrummet mellan skarvarna mellan plattorna minskade med 15mm och lutningen jämfört med de andra ramperna var densamma. Rampen som leder neråt lyftes så att betongplattan satte sig vågrätt. Kunden var väldigt nöjd med själva utförandet och resultatet. Arbetstiden var totalt under 5 timmar.