Skip to main content

Offentliga byggnader

URETEK processerna är idealiska för offentliga byggnader, eftersom ansökningstiden är kort och då ingen schaktning behövs betyder det även minsta möjliga störningar.

Referenser

Royal Albert Museum, byggt på 1700-talet sjunker inte mer

I museets huvudbyggnad, en tre våningar stor tegelbyggnad, har sättningar pågått i århundraden. Byggnaden har gradvis börjat luta delvis över konstruktionen i riktining mot kanalen.