Skip to main content

Ureteks lösningar möjliggör full användning av lagerkapaciteten

Stabilisering av golvplattor

Kategori
Kommersiell byggnad
Fokus
Golv
Plats
Esbo, Finland
Arbetsutförande
3 veckor/ 2016
Teknologi
Geopolymer injektering

PROBLEM

I en internationell detaljhandelsvaruhuskedjas lagringsutrymme fann man tomrum under golvet till följd av att jorden hade packats ihop. Detta märkte man bl.a.  på hur plattorna rörde sig då en gaffeltruck eller en pallyftare körde över gränserna mellan plattorna. I de mätningar som gjordes upptäcktes även sättningar, av vilka det värst drabbade området  var det område där hyllorna fanns, nära lastbryggan. Man hade tidigare varit tvungen att jämna ut hyllorna på grund av sättningen. Man kunde inte heller utnyttja lagringskapaciteten fullt ut.

LÖSNING

URETEKs experter rekommenderade lösningen för  golvutjämning och markstabilisering. På det sättet kan man stöda jord- och bjälklaget för att de skall klara de belastningar som kommer av bjälklaget på 4000 m2. I arbetet ingår även att fylla de tomma utrymmen under plattorna med geopolymer vars hållfasthet är tillräcklig för att förhindra frakturer i golvkonstruktionen även då hyllkapaciteten används till max.

RESULTAT

URETEKs installatörer utförde arbetet på natten när kunderna eller annan verksamhet inte stördes av injekteringen. Under dagen kunde lagringsutrymmen vara normalt i använding både för arbete och i kundernas användning.
Injekteringen avslutades inom utsatt tid så att lagringskapaciteten återigen var i  full användning. Under hela projektet kunde företagets verksamhet fortsätta normalt.