Skip to main content

Kommersiella byggnader

URETEK har specialiserat sig på snabb markförbättring och lyftande av konstruktioner som vanligtvis tillåter de kommersiella lokalerna att vara öppna för att bedriva sin verksamhet.

Referenser

Ureteks lösningar möjliggör full användning av lagerkapaciteten

I en internationell detaljhandelsvaruhuskedjas lagringsutrymme fann man tomrum under golvet till följd av att jorden hade packats ihop.

3000m² stort golv lyftes och grundförstärktes

Den äldsta delen av byggnaden hade sättningsproblem som hade pågått länge. Man hade gjort flera kortsiktiga försök att lösa problemet. Byggnaden hade satt sig ojämt vilket ledde till problem i själva butiken och för kylanläggningarna.