Skip to main content

Infrastruktur

Den innovativa URETEK teknologin har framgångsrikt använts i över 100 000 projekt över hela världen i flera olika typer av reparationsarbeten. 

Flygplatser

På Royal Australian Air Force Base i Williamtown, New South Wales, hade ett antal av hangarerna för FA 18 stridsflygplan fått stora markproblem.

Läs merLäs mer

Järnvägar

En järnvägsövergång i ett hamnområde i Regensburg, Tyskland har sjunkit ca 3cm.

Läs merLäs mer

Vägar

En väg i Tammerfors, Finland förstärktes och gjordes tryggare för alla bilister och bussar. 

Läs merLäs mer

Stenvall

URETEK injekterade fast stenarna i varandra och stabiliserade stenmaterialet på kanterna längst ut.

Läs merLäs mer

Spårvagnsskenor

I Helsingfors stadsdelen Böle hade spårvägsskenorna satt sig på en 30m lång sträcka. Orsaken till sättningen tros vara vibrationer.

Läs merLäs mer