Skip to main content

Industribyggnader

Den innovativa URETEK teknologin har framgångsrikt använts i över 100 000 projekt över hela världen i flera olika typer av reparationsarbeten.

Referenser

LYFTNING OCH FÖRSTÄRKNING AV 29 STYCKEN PELARPLINTAR

Problemet i hallen är att plintarna står på ett lager av sand 3m djupt där sanden har svårt att kompaktera sig pga dess kornighet. Detta gör att när plintarna rör sig upp o ner pga den tunga lasten från traversen så sjunker plintarna ner i sanden mer och mer.

Logistikcenter med verksamhet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan har satt sig

Logistikcentret nära Arlanda flygplats är i gång 24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan. Man hade börjat märka att byggnaden inte längre klarade av all tyngd som uppstod från logistikcentrets verksamhet och att den hade börjat sjunka.

Industrifastighets betongplatta lyfts

En totalyta på 2100m2 injekterades med geopolymer och golvet hade sjunkit som mest 140mm.

GRUNDFÖRSTÄRKNING AV INDUSTRIFASTIGHET

Ena sidan av byggnaden hade sjunkit upp till 20 cm och behövde förstärkas så att den inte skulle sjunka mer. Även sprickor hade uppkommit i de bärande väggarna.

7 000 m2 Industrigolv stabiliseras

Kompaktering av undergolvet på 7.000 m² utan oönskade golvlyft och utan väsentlig påverkan på produktionen.