Skip to main content

Bostadshus

URETEK stabiliserar och utjämnar bostadshus snabbt, ekonomiskt och med minimala avbrott för de som bor i huset.

Referenser

Villa som satt sig

På 1960-talet fanns det ett grustag på tomten, vars fyllning var dåligt kontrollerad. Jorden höll inte ordentligt och ett hörn av huset började sjunka så snart grunden fick tyngd på sig. 

Enfamiljsvilla som förstärks och stabiliseras

URETEK injekterade geopolymermaterial för att stabilisera och lyfta betongfundamentet av trappan samt 2 st plintar.