Skip to main content

Tekniska dokument

Vår tekniska avdelning har gett ut en teknisk rapport om geopolymerinjektering.

Med denna rapport vill vi ge dig en större förståelse för hur lösningarna med geopolymer fungerar.

Ladda ned rapporten

VILL DU HA EN OFFERT OCH EN UPPSKATTNING AV PRISET?

Ring vår kundbetjäning på numret 010 1997544 eller kontakta oss genom att fylla i formuläret på vår websida. Våra experter kan redan på telefon ge en grov uppskattning av kostnaderna, men det exakta priset kan ges först efter en besiktning av objektet. I besiktningen som görs på platsen tar man bland annat reda på hur stor lutningen är, vilka jordförhållandena är och orsaken till sättningarna.