Skip to main content

Störningsfri lösning för byggnaders sättningsproblem

De lösningar som URETEK AB erbjuder passar till många olika typer av objekt och problem. Störningsfri, snabb, säker och miljövänlig är nyckelorden för vår verksamhet.

Varför välja URETEK AB:s tjänster och lösningar?

Minimala Störningar – URETEKs lösningar ger kunderna möjlighet att bo kvar i sina hem och hålla företagen igång under reparationsarbeten, vilket sparar tid och pengar.

Snabb- URETEKs lösningar är mycket effektiva. Etablering, injektering, härdning och efterjustering tar alltihop betydligt kortare tid än alternativa, traditionella reparationsmetoder.

Pålitliga - Internationellt patenterade URETEK teknologier har visat sig fungera framgångsrikt i över 30 års tid i hela Europa, Amerika och Australien och i Asien.

Mångsidig –URETEKs lösningar tillåter exakta reparationer av grunder och betongplattor, helt enkelt genom att höja plattan tillbaka till den nivå den skall vara på - och förstärka den!

Kontrollerbar – URETEKs lösningar involverar ingen hydraulisk lyftanordning. Gränserna för områden som skall lyftas kan lätt kontrolleras, vilket leder till färre risker för att det kan bildas sprickor i plattan eller att den bryts.

Strukturella egenskaper- Mycket bra expanderingskraft, t.o.m 10 000 kPa

Lämnar inga spår - Det lilla antalet injektionshål och den lilla storleken på borrhålen gör att man kan injektera genom golvbeläggningar t.e.x. längs med mattornas kanter (inklusive vinyl, klinker och parkett), då borttagning inte är praktiskt.

Miljö - URETEKs produkter har klassificerats som miljöneutrala. En bidragande orsak till att de ger miljömässigt bättre lösning än traditionella metoderna är att ingen schaktning behövs.

VILL DU HA EN OFFERT OCH EN UPPSKATTNING AV PRISET?

Ring vår kundbetjäning på numret 010 1997544 eller kontakta oss genom att fylla i formuläret på vår websida. Våra experter kan redan på telefon ge en grov uppskattning av kostnaderna, men det exakta priset kan ges först efter en besiktning av objektet. I besiktningen som görs på platsen tar man bland annat reda på hur stor lutningen är, vilka jordförhållandena är och orsaken till sättningarna.