Skip to main content

Snabb reparation minimerar skador som kan uppstå av sättningar

Då en byggnad sätter sig ojämnt kan det orsaka många olika problem och även extra kostnader för både villaägare och företag. Det lönar sig att reagera snabbt på sättningsproblem som uppstår i byggnader och konstruktioner, annors kan de leda till:

  • Skador på rör och elledningar
  • Betydande estetiska och funktionella problem
  • Byggnaden eller strukturen förlorar sitt värde
  • Högre kostnader för företaget eller avbrott i produktionen
  • Katastrofala följder för konstruktionen eller i värsta fall kan byggnaden eller konstruktionen rasa
  • Sättningsproblem kan leda till betydande hälso- och säkerhetsrisker på vägar, järnvägar, i hamnar och på flygplatsen

Fördelar med att reparera sättningsproblem

Ju värre man låter sättningen bli, desto dyrare och svårare är det att reparera skadan. En reparation som har påbörjats i tid, minimerar skadorna som kan uppstå och även total kostnaderna. På lång sikt för sig en reparation även med sig flera andra fördelar:

  • Byggnadens eller konstruktionens livslängd förlängs, och den kan användas för det den är avsedd
  • Byggnadens värde bibehålls, och kanske till och med ökar
  • Vardagen både hemma och på arbetsplatsen blir lättare, eftersom dörrar, fönster, avloppsrör och maskinerna på fabrikerna fungerar normalt
  • Driftskostnaderna minskar eftersom produktionsproblem som uppstått på grund av sättningar har försvunnit.

URETEK AB:S REPARATIONSLÖSNINGAR OCH TEKNOLOGIER

URETEK AB använder i sina lösningar den unika geopolymerteknologin, som gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivit stoppa sättningsproblem som uppstår i byggnader, på vägar och andra i konstruktioner. Varje reparation planeras så att de lösningar som väljs passar just för de förhållanden som råder på den specifika platsen.

Geopolymerteknologin är en mycket avancerad innovation. Traditionella stödmetoder och pålning kräver ofta användning av tunga maskiner och schaktning. Många pålningsmetoder orsakar även en hel del buller och smuts. Med URETEK AB:s metoder kan man även nå mycket små och trånga utrymmen utan schaktning, vibrationer eller andra störningar. På grund av det här så är totalkostnaderna för en reparation oftast betydligt mindre än med andra metoder.

VILL DU HA EN OFFERT OCH EN UPPSKATTNING AV PRISET?

Ring vår kundbetjäning på numret 010 1997544 eller kontakta oss genom att fylla i formuläret på vår websida. Våra experter kan redan på telefon ge en grov uppskattning av kostnaderna, men det exakta priset kan ges först efter en besiktning av objektet. I besiktningen som görs på platsen tar man bland annat reda på hur stor lutningen är, vilka jordförhållandena är och orsaken till sättningarna.