Skip to main content

Hur kan man identifiera sättningar?

Sättningen kan synas på flera olika sätt i olika typer av objekt. Då hela byggnaden sätter sig jämt, uppstår det sällan problem. Men ifall ett hörn börjar sjunka snabbare än ett annat, uppstår det spänningar och sprickor i strukturen. Som en följd av sättningar kan dörrar och fönster fastna och golven kan bli ojämna. Tunga stenhus tenderar att vara mer känsliga för sättningar, medan trähus kan motstå stress bättre.

Om du misstänker att din byggnad har satt sig, kontrollera speciellt dessa saker: 

 

 

Sprickor på väggarna eller på golven

Ett av de största tecknet på sättningsskador är uppkomsten av sprickor i byggnader och deras väggar och golv. Sprickor som orsakas av sättningar är normalt diagonala, dvs. de rör sig till exempel fråm väggens nedre hörn till det motstatta övre hörnet. Inne i byggnader uppkommer dessa sprickor plötsligt på gipsväggar/putsad vägg, medan de utomhus syns på murverket. Sättningssprickor är vanligtvis stora och tenderar att vara bredare upptill, till skillnad från hårfina sprickor, som kan uppkomma av en konstruktions naturliga rörelser. Sprickor är speciellt vanliga på de ställen där en tillbyggnad möter huvudbyggnaden. Ifall det uppstår sprickor i sömmarna betyder det att tillbyggnaden håller på att lösgöra sig från huvudbyggnaden.

Sprickor i sockeln och i skorstenen

Förutom på väggar och golv kan sprickor även uppstå på sockeln och på skorstenen. Skorstenen kan även bli sned ifall huset sätter sig.

Ojämna golv

Ifall sprickor inte syns på golven, men det ändå känns som de är ojämna, kan du lätt kontrollera det med att sätta ett runt föremål, till exempel en marmorkula, på golvet. Ifall kulan börjar rulla, så lutar golvet mot det hållet som kulan rullar. Golvet kan även börja sjunka, då uppstår det ett mellanrum mellan golvet och golvlisten. 

Ojämna vägar

På vägar och gator så syns ofta sättningsproblem genom gropar, bucklor och ojämna vägytor.

Dörrar och fönster fastnar

Leta efter möjliga tecken på sättningsskador runt svaga punkter i byggnaden, till exempel vid dörrar och fönster. Du kanske upptäcker att dörrar och fönster fastnar på grund av att byggnaden har rört på sig. Sättningssprickor är vanliga även vid gjutskarvar i golv mellan t.ex.utbyggnaden och huvudbyggnaden, vilket kan betyda att utbyggnaden rör sig bort från huvudbyggnaden.

Avloppet fungerar dåligt

Ifall avloppet fungerar dåligt eller inte alls, kan det bero på att rör under fundamenten rör på sig. Man kan även se att byggnaden har satt sig ifall vattnet i duschutrymmen eller i badkaret rinner åt fel håll. I värsta fall kan det leda till vattenskador då byggnaden rör på sig.

Hur vet jag om just mitt hus har satt sig?

Ring vår kundbetjäning på 010 1997544 eller fyll i formuläret så kontakar vår tekniska expert dig. Redan i telefonen kan vår tekniska expert ofta avgöra ifall det är fråga om en sättningsskada eller inte. Men säkrast är det att be att vår tekniska expert kommer på plats för att ta reda på varför just ditt hus eller din byggnad har satt sig.

VILL DU HA EN OFFERT OCH EN UPPSKATTNING AV PRISET?

Ring vår kundbetjäning på numret 010 1997544 eller kontakta oss genom att fylla i formuläret på vår websida. Våra experter kan redan på telefon ge en grov uppskattning av kostnaderna, men det exakta priset kan ges först efter en besiktning av objektet. I besiktningen som görs på platsen tar man bland annat reda på hur stor lutningen är, vilka jordförhållandena är och orsaken till sättningarna.   

Vanliga tecken på sättningar

• Det uppkommer sprickor i sockeln, väggar och på golv
• Golvet blir ojämnt eller lutar
• Oväntade strukturella skador uppstår
• Dörrar och fönster går inte att öppna / stänga ordentligt
• Det uppstår glipor mellan dörren och karmen/ fönstret och ramen
• Konstruktionen verkar luta åt ett håll mer än väntat
• Vattnet rinner i fel riktning i handfatet eller i badkaret
• Vattenskador kan orsakas av konstruktionens rörelser
• Avloppet fungerar dåligt eller inte alls
• Skorstenen eller murstocken visar tecken på att den lutar och får sprickor