Skip to main content

Geopolymer teknologi

De geopolymerer som URETEK använder är en säker, hållbar och miljövänlig lösning för olika sättningsproblem. På denna sida har vi sammanställt information om geopolymerteknologin och dess verksamhetsprinciper . Du kan hitta mer information om geopolymeren som vi använder, om dess egenskaper på sidan där vi har smmanställt vanliga frågor.

Hur det fungerar i ett nötskal

URETEKs geopolymer är strukturella flerkomponentspolymerer, som blandas i samband med injekteringen. Geopolymerets tekniska egenskaper och rätt sammansättning planeras alltid enligt objektet som skall repareras och vilka markförhållanden som råder. Blandningen av geopolymeret möjliggör en snabb kemisk reaktion, där komponenterna är ihopkopplade och utgör en hård molekylkedja. Detta kallas polymerisation.

Geopolymeret injekteras kontrollerat i jorden i flytande form, vilket gör att den kan penetrera även de minsta sprickorna och springorna. Geopolymerets gång i marken och härdning kontrolleras genom att justera den kemiska reaktionen. Som ett resultat av den kemiska reaktionen, sväller och tätar geopolymeren den omgivande jorden. Geopolymerer kan, beroende på jordens konstruktion, öka på volymen upp till 30 gånger.

Våra egna reparationslösningar bygger på kraften som uppstår då geopolymeret sväller. Denna kraft kan vid behov vara 10 000 kilopascal, som är tillräckligt för att snabbt och kontrollerat lyfta större konstruktioner. Geopolymermassa som har injekterats i marken, når sin fulla styrka efter ca 15 minuter, och kompositstrukturen som har uppstått kan belastas genast efter detta.

De strukturella egenskaperna hos geopolymer är jämfört med cementbaserade material utmärkta, och de molekylkedjor som bildas under polymerisationen är mycket resistenta mot olika former av kemisk och mekanisk exponering. Geopolymeret har även mycket bra tryckhållfasthet, och tack vare den kan den bära stora och tunga laster.

Geopolymerets påverkan på marken

Geopolymermassan som injeketeras i marken tätar effektivt marken under byggnaden och minskar på det sättet sättningar som uppstår på grund av belastningen, både i friktions- och kohesionsmark. Geopolymer kan också användas för att minska på vattenpermeabiliteten av marken. Detta är ofta en betydande fördel, eftersom många typer av jord, såsom lera och slam är känsliga för förändringar i vattenhalten. Då leran och lerjord torkar, komprimeras och krymper de ihop, medan de mjuknar och blir plastiska då de blir våta. När jorden kompakteras och impregneras med geopolymer, minskar risken för att ändringar skall ske vid torkning och återvätning. På grund av att geopolymeret är oigenomträngligt krymper det inte då mareken torkar.

Vid behov, kan geopolymeret injekteras direkt under vattenytan, eftersom det varken löser sig i vatten eller reagerar med vatten. Detta möjliggör användningen av geopolymer till exempel i förhållanden där vattenläckage skall fås under kontroll.

Geopolymererna som URETEK använder är trots sin styrka extremt lätta, vilket garanterar att reparationerna inte ökar på markens belastning eller orsakar nya sättningar. Dessutom kan man med geopolymer väsentligt minska på risken för frost och att marken fryser.

Ett miljövänligt alternativ

Att miljön mår bra är en viktig del av vårt sociala ansvar, och vi strävar efter att inte påverka miljön i alla delar av vår verksamhet.

Flera studier har visat att de geopolymer som vi anävnder inte skadar marken eller vattendrag. Flera av URETEK koncernens enheter har fått certifieringar som garanterar att vi använder giftfria material.

Koldioxidutsläppet som genereras vid reparationsarbetena är små jämfört med de som genereras med tradtionella reparatationslösningar:

  • Produkten transporteras i mycket små mängder, jämfört med betong. Till exempel fem ton komponentmaterial i vätskeform som transporteras med vårt fordon kan då det expanderar generera upp till 70 kubikmeter geopolymer.
  • Alla våra fordon är utrustade med påfyllningsbara tankar, så det uppstår inget förpackningsavfall.
  • Reparationerna kan göras snabbt, upp till 10 gånger snabbare än mikropålning.
  • Geopolymer rostar inte, röts inte och bryts inte ned, så miljön behöver inte belastas med upprepade behandlingar.

VILL DU HA EN OFFERT OCH EN UPPSKATTNING AV PRISET?

Ring vår kundbetjäning på numret 010 1997544 eller kontakta oss genom att fylla i formuläret på vår websida. Våra experter kan redan på telefon ge en grov uppskattning av kostnaderna, men det exakta priset kan ges först efter en besiktning av objektet. I besiktningen som görs på platsen tar man bland annat reda på hur stor lutningen är, vilka jordförhållandena är och orsaken till sättningarna.