Skip to main content

Marksättning

Marksättningar är tyvärr ett vanligt problem i Sverige, och de kan röra både nya och gamla byggnader. Att bygga på en dålig jord, dålig kvalitet på byggande, urbanisering och klimatförändringar har kraftigt ökat på efterfrågan av lösningar för marksättningsproblem under de senaste åren.

VARFÖR SJUNKER BYGGNADER?

Byggnader kan sjunka och fundament kan ge vika på grund av olika orsaker, men ofta börjar byggnaden sjunka då markförhållandena förändras. I synnerhet byggnader och fundament som finns på lerbaserade jordar sjunker ofta eftersom leran krymper och sväller då det sker förändringar i markens fukthalt. Dessutom kan vegetation eller ett stort träd som finns nära fundamentet orsaka marksättningsproblem, eftersom rötterna absorberar fukt från marken, vilket gör att den krymper. Risken för att detta sker är störst efter en lång torrperiod, då törstiga växter driver sina rötter under byggnaders grunder i jakt på vatten. Problem med marksättningar kan även uppstå från vatten som läcker från skadade avloppsrör, vattnet gör jorden mjukare eller sköljer den helt och hållet bort under grunden. När jorden inte mer har den bärförmåga som den hade förut, börjar byggnaden röra på sig och sjunker. 

När en byggnad sätter sig så blir vardagen i hemmet eller på arbetsplasten jobbigare. Att leva och arbeta i en byggnad som har satt sig kan vara obekvämt eller till och med farligt. Dörrar och fönster kan fastna, på golven kan oönskade buklor och trösklar uppstå, inte heller rör, avlopp och industriers maskiner fungerar så som de gjort tidigare. Avigsidorna med marksättningsproblem kommer fram senast då man försöker sälja byggnaden, eftersom ett sättningsproblem som inte är åtgärdat kan i värsta fall leda till att byggnadens värde drastiskt sjunker.

LÖSNINGAR PÅ BYGGNADERS SÄTTNINGSPROBLEM    

URETEKs unika geopolymer teknologi erbjuder en snabb, hållbar och säker lösning för marksättniingar och för byggnader och strukturer som har satt sig. Bland våra lösningar finns golvutjämning, markstabilisering och grundförstärkning. Eftersom våra lösningar kan kombineras kan vi skräddarsy en lösning som passar just ditt objekt.

Geopolymerteknologin är en finsk uppfinning som kan användas för sättningsproblem som uppstår i både byggnader och inom infrastrukturen. Till skillnad från traditionella pålnings- och andra stödlösningar, kan man med geopolymerteknologin stoppa sättningen störningsfritt och snabbt. Invånarna kan bo kvar i sina hem och företagens verksamhet kan pågå normalt under hela reparationsarbetet.

VILL DU HA EN OFFERT OCH EN UPPSKATTNING AV PRISET?

Ring vår kundbetjäning på numret 010 1997544 eller kontakta oss genom att fylla i formuläret på vår websida. Våra experter kan redan på telefon ge en grov uppskattning av kostnaderna, men det exakta priset kan ges först efter en besiktning av objektet. I besiktningen som görs på platsen tar man bland annat reda på hur stor lutningen är, vilka jordförhållandena är och orsaken till sättningarna.   

I LÄNKARNA NEDANFÖR KAN DU LÄSA MER OM MARKSÄTTNINGSPROBLEM OCH VAD MAN KAN GÖRA FÖR ATT LÖSA DEM.

Identifiera sättningar

Vanliga tecken på potentiella sättningar inkluderar sprickor, ojämna golv och oväntade strukturella skador.

Läs merLäs mer

Kostnader för sättningar

Obehandlade sättningar kan leda till betydande förluster av fastighetens- och konstruktionens värde samt kostnader för din verksamhet.

Läs merLäs mer

Vanliga orsaker till sättingar

Sättningar kan orsakas av fukt i marken eller förändringar i nerbelägna områden eller i olika miljöförhållanden. 

Läs merLäs mer

Störningsfritt alternativ

URETEK erbjuder sin geopolymerteknologi för att lösa sättningsproblem med minsta möjliga störningar för vardagslivet och verksamheten under reparationsarbetet.
Läs merLäs mer

Vanliga frågor

Vanliga frågor om vår teknologi, våra lösningar och om sättningsproblem och om geopolymeret som vi använder.

Läs merLäs mer

Geopolymer teknologi

De geopolymerer som URETEK använder är en säker, hållbar och miljövänlig lösning för olika sättningsproblem. 

Läs merLäs mer