Skip to main content

URETEK Vision & Värderingar

Några ord av Otso Lahtinen, VD för URETEK 

URETEK har gått igenom flera förändringar de senaste åren med nya enheter, nya licens marknader, för att inte glömma produkter och människor. Denna förändring kommer att fortsätta för att vi ska förverkliga vår ambition som ett företag. För att hjälpa till med denna förändring har vi också förtydligat vår varumärkesstrategi, vår vision, våra värderingar och vårt uppdrag. Vi har identifierat fyra viktiga värderingar som är avgörande för att hjälpa oss att nå våra långsiktiga mål.

Kunden först

Att prioritera våra kunder är en del av allt vi gör på URETEK. Vi kommer att sträva efter att förstå våra kunders behov och krav och leverera lösningar som gör det möjligt för våra kunders värld att rulla på, vilket sparar tid och pengar. Endast genom att prioritera våra kunders behov och krav i alla våra affärer kan vi bli en prioriterad leverantör av lösningar och utveckla långsiktiga partnerskap med våra kunder.

Professionalism

Vi kommer att försöka tala om vår verksamhet på ett mycket professionellt sätt vilket ger oss trovärdighet och gör att vi kan vinna förtroende hos våra kunder och potentiella kunder. För att behålla vår professionella inställning har vi de bästa arbetsprocesserna för att säkerställa hög kvalitet på arbetet på våra tjänster och lösningar för varje kund och varje projekt. Vi kommer att försöka behålla och få nya relevanta industri ackrediteringar för att säkerställa att vi uppfyller kraven enligt den senaste utvecklingen inom vår bransch.

Inga skador

Vi på URETEK är engagerade och binder oss till att arbeta för noll skador för våra medarbetare, allmänheten och miljön genom att ha en hög nivå på vår säkerhetsfrämjande kultur och ha säkerhetsprotokoll på plats. Inga skador är ett centralt strategiskt mål och allas personliga sak.

Tillväxt

Vi kommer aktivt att söka nya möjligheter att lösa problem med konstruktioner. Detta ger oss möjlighet att ständigt sträva efter att upprepa affärer och fördjupa våra kundrelationer. Vi kommer att lyssna på våra kunders behov och finna lämpliga lösningar för att tillgodose deras behov. Vi kommer att sträva efter att bli förstahandsleverantörer för våra kunder, och vi kan bara göra det genom att kunna erbjuda lösningar som passar alla typer av konstruktionsproblem.