Skip to main content

Uretek i världen

Idag har URETEK helägda dotterbolag i Finland, Sverige (sedan 2013) och i Storbritannien (sedan 2012). Företaget har även licensierade entreprenörer i över 50 länder runtom i världen. Licensierade entreprenörer finns i flera länder i Europa, i Asien, Australien, Afrika och i Nord- och Sydamerika. URETEK har representanter för licensstagarna i Kina och i Nord- och Sydamerika.