Skip to main content

Företagsinfo

URETEK är en världsledande leverantör av störningsfria lösningar för fundament och sättningsproblem inom infrastrukturen.

URETEK:s historia började i Finland på 1970-talet. I de nordliga länderna, med återkommande perioder av frost och tö äventyrar markens mekaniska egenskaper, vilket leder till sättningar. Under 1980-talet, uppfanns en ny revolutionerande metod för behandling av grundplatta som hade sjunkit: en teknik för expanderande geopolymer injektering.

Under årens lopp, tack vare betydande investeringar i forskning och utveckling, har URETEK utvecklat ytterligare nya tekniker för att injektera expanderande geopolymer. Sedan 1982 har företaget ansökt om flera exklusiva patent för flera processer runt om i världen. URETEK fortsätter att investera i ny teknik och är världsledande när det gäller användningen av geopolymer genom sina grundförstärkningslösningar.

Idag har URETEK entreprenörer verksamma i över 50 länder runt om i världen och har framgångsrikt genomfört över 100.000 projekt med hjälp av innovativ geopolymer teknik. Viktiga marknadssektorer där URETEK tekniken har använts innefattar bostäder, kommersiella och offentliga byggnader, flygfält, industrigolvplattor, historiska byggnader och större motorvägar, järnvägar och andra typer av infrastruktur.

I Sverige har URETEK erbjudut sina lösningar i ca 30 år, kontoret finns i Göteborg. Företaget har representanter i både Göteborg och Stockholm, men utför jobb i hela landet.

Viktiga år

1983 – Den första URETEK geopolymer innovationen, Golvutjämning, introduceras. De första URETEK projekten utförs i Finland

1988 Första projeketet utförs i Sverige

1989 Första projektet utförs i Storbritannien, Norge och i USA

1990 Första projekten utförs i Italien, Belgien, Tyskland

1992 Första projekten utförs i Nederländerna, Ungern och i Kanada

1994 Första projekten utförs i Australien, Rumänien, Bulgarien, Polen

1996 Lösningen för Markstabiliserings introduceras

1997 – Första projekten utförs i Frankrike, Schweiz, Österrike, Kroatien och i Spanien

2003 – Moderbolaget ändras till URETEK Worldwide

2004 – Lösningen för att fylla upp tomrum introduceras

2006   Lösningen för Grundförstärkning introduceras

2009 – 100000 utförda projekt runtom i världen

2012 – Första projekten utförs i Ukraina

2013 – Första projekten utförs i Ryssland

2014 – Qinghdao URETEK Engineering Co Ltd grundas i Kina

2015 – Närvaro i Vitryssland, Saudarabien och i de Baltiska länderna

Vision & Värderingar

Vi har identifierat fyra viktiga värderingar som är avgörande för att hjälpa oss att nå våra långsiktiga mål. 

Läs merLäs mer

URETEK i världen

Licensierade URETEK entreprenörer finns i över 50 olika marknader runt om i världen.

Läs merLäs mer