Skip to main content

Ansvarsfriskrivning och sekretesspolicy

URETEK Worldwide har åtagit sig att upprätthålla och respektera din sekretess. All information du skickar kommer endast att användas inom URETEK och kommer absolut inte att vidarebefordras till tredje part.

Avsägning av rätten till

Den information och material som ingår i eller genom denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgängligt" basis och är av allmän karaktär. Uretek Worldwide AB (UWW) utlämnar inte denna information och material i samband med skapandet av en specifik investering, affärer, ekonomiska eller kommersiella beslut. Informationen och materialet tillhandahålls enbart för allmän information. Var vänlig be om professionell rådgivning och få oberoende verifiering av information och material i detta dokument innan du fattar några beslut baserat på sådan information eller material.
 
Även om vi tror att de förväntningar som återspeglas i de uttalanden som presenteras på hemsidan är rimliga, kan vi inte garantera framtida resultat, olika aktiviteter, prestanda eller prestationer.
 
UWW garanterar inte riktigheten, lämpligheten, fullständigheten eller rimligheten i den information och material som ingår i eller nås via denna webbplats och avsäger sig uttryckligen ansvar för eventuella felaktigheter i, eller utelämnanden från sådan information och material. Ingen garanti av något slag, underförstådda, uttryckliga eller lagstadgade (inklusive, men inte begränsat till, garantier för titel, säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, icke-intrång i tredje parts immateriella rättigheter, lämplighet för ett visst ändamål ges i samband med sådan information och material, eller denna webbplats i allmänhet.

 

Hur kan du kontakta oss

URETEK teknologier och tjänster är tillgängliga i över 50 länder. Vårt huvudkontor ligger i Finland. Ni kan kontakta oss på följande address:

URETEK Worldwide
Myllyhaantie 5
33960 Pirkkala
Finland

Alternativt kan du skicka in dina uppgifter via kontakt-formuläret på vår webbsida och vi kontaktar dig