Skip to main content

Störningsfri Grundförstärkning

URETEK är en grundförstärkningsentreprenör som har snabba, långvariga lösningar för grunder, grundplattor och infrastruktur som har sättningsproblem. Vi förbättrar och förstärker och fyller ut jordar med hjälp av expanderande geopolymer 

Branscher vi jobbar med

Infrastruktur

URETEK lösningar har med framgång använts i en rad olika infrastruktur reparationer runt om i världen, så som järnväg, flygplats, väg och hamnmiljöer.

Läs merLäs mer

Industribyggnader

Fabrik- och  lagergolv, väggar och grunder för maskiner kan stabiliseras och utjämnas snabbt, ekonomiskt och med minimala avbrott.

Läs merLäs mer

Kommersiella byggnader

URETEK har specialiserat sig på snabb markförbättring och lyftande av konstruktioner som vanligtvis tillåter de kommersiella lokalerna att vara öppna för att bedriva sin verksamhet.

Läs merLäs mer

Bostadshus

URETEK stabiliserar och utjämnar bostadshus snabbt, ekonomiskt och med minimala avbrott för de som bor i huset.

Läs merLäs mer

Historiska byggnader

URETEK har genomfört prisbelönt arbete med gamla strukturer inklusive broar, kyrkor och slott.

Läs merLäs mer

Offentliga byggnader

URETEK arbetena är idealiska för offentliga byggnader, eftersom ansökningstiden är kort och då inga schaktningar behövs betyder det även minsta möjliga störningar.

Läs merLäs mer